Ekonomisk förvaltning bostadsrättsföreningar

Servicen och engagemanget skiljer oss åt

Med 20-års erfarenhet i bank och som brf-controller på Riksbyggen kan jag garantera den bästa kvaliteten, servicen och ett engagemang som sträcker sig långt bortom avtalets gränser.

Tjänster:

 • Löpande redovisning
 • Bokslut och årsredovisning
 • Budget och prognoser
 • Likviditetsplanering
 • Löne- och arvodeshantering
 • Lägenhets- och medlemsregister
 • Panter och överlåtelser
 • Lånehantering
 • Inkomstdeklaration
 • Ekonomisk uppföljning
 • Ekonomiska planer
 • Andra handsuthyrningar
 • Föreningsservice och styrelsemedverkan
 • Utredningar och analyser
 • Rådgivning

Redovisningshjälp?